Oefening vervelende herinneringen veranderen

Zoek een plekje waar niemand je zal storen. Sluit je ogen en ontspan je. Beleef in gedachten weer wat er gebeurde toen het probleem ontstond. Wat gebeurde er vlak voor, wat gebeurde er tijdens het probleem en wat gebeurde er vlak na? Zie alles helder voor je: waar wasje? Met wie was je? Luister naar de geluiden die je hoorde, en voel wat je toen voelde. Doe dan je ogen open en voel wat je voelt. Dan sluit je opnieuw je ogen en doe nu net alsof je in een bioscoop zit en naar een levensgroot scherm kijkt. Op het scherm zie je weer wat er gebeurde toen het probleem ontstond, samen met degenen die erbij waren; je ziet jezelf tijdens het probleem, hoort wat je zei, wat anderen zeiden. Je hoort de geluiden die er waren. En ziet wat er direct na het probleem gebeurde. Kijk naar jezelf op het scherm en kijk naar de anderen. Doe dan je ogen open en voel wat je voelt. Doe nu je ogen weer dicht. Je zit weer in de bioscoop en kijkt weer naar de film, met jezelf in de hoofdrol. Het is dezelfde film als zojuist, alleen nu is hij zwart-wit. Bekijk de hele film opnieuw in zwart-wit. Kijk naar jezelf en de anderen. Luister naar de geluiden. als je de film opnieuw gezien hebt doe je weer je ogen open. Als je opnieuw je ogen sluit, heeft het scherm plaats gemaakt voor een kleiner scherm. Speel de film opnieuw af in zwart-wit. Daarna bekijk je in gedachten dezelfde film op een televisiescherm, in zwart wit. Het kan zijn dat je meer moeite hebt om alles goed te zien, dat het geluid zachter is. Bekijk ten slotte de film op een nog kleiner scherm, bijvoorbeeld je mobiele telefoon. Denk eraan om tussen de films je ogen te openen en te voelen wat je voelt. Deze manier van veranderen is effectief, want je gebruikt je eigen verbeeldingskracht. De film wijzigt inhoudelijk niet, maar JOUW kijk erop wel. En je zult merken dat gevoelens van onmacht, woede, angst en verdriet ook minder worden en zelfs kunnen verdwijnen. Je kunt deze oefening goed toepassen op herinneringen die je nog achtervolgen.

Verbeelding en de toekomst

De tweede manier om gebruik te maken van je verbeeldingskracht is op de toekomst gericht. Met behulp van je verbeeldingskracht kan je dromen, wensen en verlangens dichterbij halen en realiseerbaar maken.

De eerste vraag die je kunt stellen als je een verandering in je leven wil aanbrengen luidt als volgt; Wat is mijn huidige situatie? Ga niet op zoek naar alle factoren die van invloed zijn op het ontstaan van je huidige situatie. Dat geeft alleen maar negatieve energie. Stel gewoon vast wat je huidige situatie is en hoe dat voelt. Bijvoorbeeld: Ik ben niet gelukkig in mijn huidige baan. Of ik ben ongelukkig over mijn gewicht.

De tweede vraag luidt; Wat is mijn gewenste situatie Of in andere termen, wat is mijn doelstelling. Waar wil ik concreet naar toe? Dit is belangrijk, want als je niet weet wat de bedoeling is van een verandering, hoe weet je dan of die verandering is gelukt? Belangrijk is om dit te omschrijven alsof het al bereikt is!

Nu je weet wat je nastreeft kan je jouw verbeeldingskracht gaan gebruiken om de verandering die jij wilt te gaan verbeelden… Sluit je ogen en concentreer je op je ademhaling. Zie jezelf terwijl je jouw doelstelling leeft, terwijl je daar gelukkig bent. Zie hoe je omgeving eruit ziet, hoor de geluiden die je hoort en voel hoe je je voelt. Zie hoe de omgeving op een prettige manier op jou reageert als jij je zo gelukkig voelt. Voel diep van binnen hoe prettig het is om zo te leven. Maak de kleuren nog feller en de geluiden helderder en versterk je gevoel nog meer. Als je daarvan hebt genoten, kom je weer terug in het hier en nu. Dot is een bijzonder krachtige oefening om een scherpe focus te krijgen op je doelstellingen en deze dichterbij te halen. Je stapt uit de rol van slachtoffer en beperkende energie en focus op hoe erg je huidige situatie wel niet is. Je kan nu toekomstgericht aan het werk.

Geef antwoordt op de volgende vragen:

Wat weerhoudt mij ervan om van mijn huidige situatie naar de gewenste situatie te komen?

Wat heb ik nodig om belemmeringen weg te halen die mij beletten mijn huidige situatie naar mijn gewenste situatie te veranderen?

Welke vaardigheden en vermogens heb ik hiervoor nodig?